Wind Telecom
[Image1] Szukaj
Przegl¹darka nie obs³uguje plików flash.
Skip Navigation Links.
Contactis Power Dialer

Funkcjonalność

 

 • Uniwersalność – system niezależny od typu centrali telefonicznej klienta

 • Łatwość wdrożenia – szybkie i pozbawione ryzyka wdrożenie

 • Monitoring dostępności konsultantów – tryb DirectToAgent, brak konieczności integracji z linkiem CTI centrali telefonicznej

 • Obsługa różnych trybów wydzwaniania – możliwość realizacji kampanii typu Preview, Progressive i Predictive

 • Obsługa różnych kanałów komunikacyjnych – kampanie Outbound na bazie telefonu, e-mail, SMS

 • Możliwość realizacji automatycznych akcji wydzwanianych – kampanie przygotowane na bazie aplikacji IVR, odgrywającej wyselekcjonowanym kontaktom odpowiednie zapowiedzi z opcją połączenia z konsultantem
  lub odczytującej komunikaty tekstowe z wykorzystaniem technologii
  Text To Speech

 • Bogata logika zarządzania kontaktami – możliwość importu kontaktów, filtrowania zgodnie z zadanymi parametrami, wykonywania operacji logicznych na grupach kontaktów, uwzględniania wyników kampanii
  w kryteriach wyboru kontaktów, wykorzystania danych historycznych

 • Realizacja wielu akcji wydzwanianych jednocześnie – bez konieczności sztywnego przydzielania konsultantów do akcji

 • Wygodny interfejs do zarządzania systemem ze strony administratora/ supervisora

 • Zaawansowane narzędzie skryptera rozmów – Contactis Scripter, które umożliwi wykorzystanie logiki w scenariuszach rozmów

 • Generowanie raportów prezentujących szczegóły związane z realizowanymi akcjami oraz z wynikami przeprowadzonych akcji oraz z wynikami przeprowadzonych akcji.

   

góra strony


wt_pracuj_w_wind.png
contact center call center ivr
reader_icon.jpg Contactis Power Dialer
        (PDF)


 powerpoint_logo.jpg Contactis Power Dialer (PPS)