Wind Telecom
[Image1] Szukaj
Przegl¹darka nie obs³uguje plików flash.
Skip Navigation Links.
Rynki

Finanse i Bankowość

Nowoczesne kanały komunikacji, pozwalające na ciągły dostęp do usług bez ograniczeń dotyczących miejsca czy czasu, są już obecnie standardem na rynku finansowo-bankowym.

Call Centra Outsourcingowe

Rosnące wymagania klientów oraz coraz silniejsza konkurencja powodują, że do utrzymania się na dynamicznie zmieniającym się rynku, nie wystarczy już tylko wysoka jakość oferowanych produktów i usług. Równie istotnym aspektem jest bardzo wysoka jakość oraz sposób obsługi klientów, a także ich przekonanie, że wybór którego dokonali był najlepszym z możliwych.

Służba zdrowia

Contactis Health Care - efektywne narzędzie pracy.

W wielu placówkach medycznych, pomimo wzrostu zastosowań rozwiązań teleinformatycznych wpły­wających na poprawę jakości komunikacji z pacjen­tem, podstawowym sposobem kontaktu pozostaje kontakt telefoniczny lub osobista wizyta w placówce medycznej.

Ubezpieczenia

Contactis Insurance - efektywne narzędzie pracy.

Duża konkurencyjność na rynku ubezpieczeniowym skłania firmy ubezpie- czeniowe do lepszego monitorowania kosztów pozyskania klienta. Konie- cznym staje się zautomatyzowanie obsługi klienta przy jednoczesnym zachowaniu sprzedaży opartej na budowie relacji pomiędzy agentem a klientem.

Portale internetowe

Usługi w branży IT, sprzedaż wirtualnych serwerów, obsługa skrzynek pocztowych i domen internetowych wymagają kompetentnej i szybkiej obsługi klienta. Sprzedaż produktów w tej branży odbywa się głównie przy pomocy kanału telefonicznego oraz internetowego.

Wydawnictwa

Sprzedaż książek, gazet i wydawnictw elektronicznych w dobie dużej konku- rencyjności, wymaga nieustannego poszerzania portfolio produktów oraz coraz sprawniejszej obsługi klienta.

Sieci hoteli

Sieci hoteli oferujące typowe usługi hotelarskie dla klientów indywidualnych oraz szeroki zakres usług dla firm muszą zmagać się z dużą konkurencją. Bardzo ważnym elementem przewagi konkurencyjnej jest sprawna obsługa klienta na etapie rezerwacji konkretnej usługi.

góra strony


wt_pracuj_w_wind.png
contact center call center ivr