Wind Telecom
[Image1] Szukaj
Przegl¹darka nie obs³uguje plików flash.
Skip Navigation Links.
Contactis Awarie

Duża liczba zgłoszeń alarmowych to problem numer jeden w sytuacjach awarii linii energetycznych, gazowych lub wodociągowych. Contactis Awarie pozwala na automatyzację procesu przyjmowania zgłoszeń o awariach.

Zanim dojdzie do połączenia z dyspozytorem/konsultantem, klienci stosownie do swojego miejsca zamieszkania odsłuchają informacje o zgłoszonych awariach i terminach ich usunięcia oraz informacje na temat planowanych wyłączeń. Informacje te pobierane są z bazy danych, gdzie dane zostają wpisane wcześniej do odpowiednich formularzy przez dyspozytorów i przechowywane następnie jako wzorce do dalszego wykorzystania.

System wspomagania zgłaszania alarmów jest oparty o rozwiązanie Contactis NaviVoice z modułami TTS (Text To Speech).

Contactis Awarie1.jpg

Rysunek 1. Contactis Awarie - zarządzanie

 

System Contactis Awarie powstał przy ścisłej współpracy z Zakładami Energetycznymi i dokładnie odzwierciedla ich potrzeby w zakresie:

  • Rosnącej konkurencji spowodowanej uwolnieniem rynku energii

  • Zwiększenia wykorzystania potencjału firmy, nastawienia na osiągnięcie maksimum korzyści

  • Optymalizacji kosztów obsługi klienta, opartej na wykorzystaniu systemów informatycznych

  • Wyprzedzania oczekiwań klientów w zakresie formy i jakości obsługi

  • Dopasowania oferty do potrzeb i oczekiwań klientów

  • Kształtowania nowego wizerunku firmy w świadomości klientów i partnerów biznesowych

 

góra strony


wt_pracuj_w_wind.png
contact center call center ivr
 reader_icon.jpg Contactis Awarie (PDF)