Wind Telecom
[Image1] Szukaj
Przegl¹darka nie obs³uguje plików flash.
Skip Navigation Links.
Ubezpieczenia

Contactis Insurance - efektywne narzędzie pracy.

Duża konkurencyjność na rynku ubezpieczeniowym skłania firmy ubezpie- czeniowe do lepszego monitorowania kosztów pozyskania klienta. Konie- cznym staje się zautomatyzowanie obsługi klienta przy jednoczesnym zachowaniu sprzedaży opartej na budowie relacji pomiędzy agentem a klientem.

Platforma telekomunikacyjna Contactis Insurance to rozwiązanie dedykowane dla firm ubezpieczeniowych, które wspo­maga pozyskiwanie klientów i utrzymy- wanie relacji z nimi.

Skuteczna obsługa klienta wymaga precyzyjnej wie­dzy na temat jego potrzeb, historii kontaktów, pre­ferencji dotyczących personelu oraz przyzwyczajeń, co umożliwia sprawną jego obsługę. Proces ten wy­maga systematycznego gromadzenia, analizowania i przetwarzania danych, płynących od klientów oraz innych systemów informatycznych.

Unikalność platformy Contactis Insurance wynika z wykorzystania zaawan- sowanej, automatycznej plat­formy głosowej (IVR) oraz aplikacji konsultanta, zinte­growanej z aktualnie wykorzystywanymi systemami wewnętrznymi (np. CRM) lub wykorzystującej dedykowany moduł aplikacji zarzą­dzającej historią kontaktów z klientem.

Rozwiązanie to zapewnia pełny nadzór nad procesem obsługi klienta, udostępniając szeroki zakres rapor­tów i analiz, co w połączeniu z danymi z innych systemów, pozwala na podejmowanie trafnych decyzji.

 

 

góra strony


wt_pracuj_w_wind.png
contact center call center ivr