Wind Telecom
[Image1] Szukaj
Przegl¹darka nie obs³uguje plików flash.
Skip Navigation Links.
Charakterystyka

Contactis Insurance

  • Obsługuje tradycyjną telefonię oraz umożliwia płynną migrację do rozwiązań telefonii internetowej

  • Wspiera możliwość uruchomienia platformy pod numerem infolinii 0801

  • Umożliwia realizację automatycznych akcji wydzwanianych w celu pozyskania nowych klientów i umówienia spotkania z agentem ubezpieczeniowym

  • Jest w pełni zintegrowany z usługami telefonicz­nymi, faksowymi, e-mail, SMS i stronami interne­towymi w zakresie powiadomień o zbliżających się terminach wizyt agentów ubezpieczeniowych

  • Umożliwia ścisłą integrację z systemami wewnętrznymi

  • Opcjonalne wykorzystanie systemów nagrywania rozmów w Contactis Insurance daje pełną kontrolę komunikacji oraz zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa

 

 

góra strony


wt_pracuj_w_wind.png
contact center call center ivr