Wind Telecom
[Image1] Szukaj
Przegl¹darka nie obs³uguje plików flash.
Skip Navigation Links.
Korzyści biznesowe

Contactis Health Care

  • Skrócenie czasu dostępu do informacji

  • Wzrost dostępności usług medycznych dzięki au­tomatyzacji procesów identyfikacji pacjenta oraz automatyzacji procesu telefonicznej rejestracji
    do lekarza

  • Podniesienie poziomu jakości obsługi pacjenta po­przez udostępnienie nowych kanałów komunikacji

  • Poprzez wykorzystanie mechanizmu automa­tycznych połączeń wydzwanianych, możliwość aktywnej sprzedaży usług także dla indywidual­nego klienta, do którego dotarcie tradycyjnymi metodami jest zbyt kosztowne

  • Wzrost bezpieczeństwa działalności placówki medycznej dzięki opcjonalnemu nagrywaniu treści rozmów konsultantów

  • Możliwość oparcia komunikacji na infolinii 0801, co jest pozytywnie odbierane przez pacjentów

 

 

góra strony


wt_pracuj_w_wind.png
contact center call center ivr
 reader_icon.jpg Contactis Health Care (PDF)