Wind Telecom
[Image1] Szukaj
Przegl¹darka nie obs³uguje plików flash.
Skip Navigation Links.
Korzyści biznesowe

Call Centra Outsourcingowe

Nowoczesne rozwiązania wykorzystują technologię IP, umożliwiającą przesyłanie głosu, danych, obrazu, faksów itp. w jednej zintegrowanej sieci. Pozwala to dowolnie łączyć oddziały firmy i rozpraszać centra obsługi na jej placówki. Umożliwia to w pełni wykorzystanie dostępnych zasobów oraz ułatwia administrację i zarządzanie. Technologia oparta o rozwiązania softwarowe znacznie zwiększa elastyczność systemów kontaktu i czyni je otwartymi na nowe wymagania rynku i klientów, zacieśniających dzięki temu relacje z firmą.

Liczne interfejsy programistyczne oraz doświadczenie integratorskie pozwalają na takie zbudowanie centrów kontaktu, aby każdy klient traktowany był indywidualnie. Umożliwia to głęboka integracja i szybka dostępność informacji z systemów biznesowych firmy, w tym CRM oraz inteligentne zestawianie połączeń z właściwym pracownikiem, realizowane na podstawie zgromadzonych w firmie danych o kliencie.

Reasumując, dobrze skonstruowane centra kontaktu z klientem, stworzone z wykorzystaniem nowoczesnych, dostępnych na rynku rozwiązań pozwalają na lepszą, szybszą, a dzięki automatyzacji również tańszą obsługę klientów, a co za tym idzie budują w oczach klienta wizerunek firmy jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera .

 

góra strony


wt_pracuj_w_wind.png
contact center call center ivr