Wind Telecom
[Image1] Szukaj
Przegl¹darka nie obs³uguje plików flash.
Skip Navigation Links.
Dotacja na Kapitał Obrotowy
Projekt: „Dotacja na kapitał obrotowy firmy Wind Telecom Sp. z o.o.”

W ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Utrzymanie działalności przedsiębiorstwa poprzez pokrycie kosztów funkcjonowania oraz tych związanych z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.


Beneficjent: Wind Telecom Sp. z o.o.


Kwota dotacji: 32 465,55 złgóra strony


contact center call center ivr
 Contactis-Scripter_40px.png Contactis 
Scripter (PDF)

 Contactis-Power-Dialer_40px.png Contactis Power Dialer (PDF)